2016 - TEAM SRO

Prejsť na obsah

2016

GALÉRIA
2016
BANSKÁ BYSTRICA, OMIKRON - BD
FIĽAKOVO - zokruhovanie vodovodu
BANSKÁ BYSTRICA, PIENINSKÁ - reamnimácia ZŠ na bytový dom
BANSKÁ BYSTRICA, TERMINAL SHOOPING CENTER - preložky kanalizácie vodovodu
Návrat na obsah