TEAM SRO

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Firma Team s.r.o. Banská Bystrica vznikla odčlenením stavebnej činnosti od obchodnej firmy b.b.spol.s.r.o. na prelome rokov 1995/1996.
Vedenie firmy tvoria pracovníci s dlhoročnou praxou v odvetví stavebnej výroby, ktorí sú držiteľmi osvedčenia, ktoré splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe podľa zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.


Firma Team s.r.o. Banská Bystrica ponúka svoje služby v troch základných oblastiach.
Hlavný úsek - Dodávka a realizácia stavebných prác, komplexná inžinierska a investičná činnosť v oblasti stavebnej pripravenosti - sídlo prevádzky je na

ulici Ruttkaya - Nedeckého 4, Banská Bystrica vo vlastných priestoroch.

Ďalej firma Team disponuje dostatočnou kapacitou v stavebných profesiách a vlastní všetku potrebnú techniku na zabezpečenie stavebnej výroby pre HSV - PSV - Zakladanie stavieb.

Pre špecializované stavebné oddiely využíva renomovaných dodávateľov.

Ďalej firma ponúka spoluprácu v odvetviach: - prenájom a správa bytov a nehnuteľností, rekreačné služby vo vlastných zariadeniach.

Výrobno skladová základňa je na Zvolenskej ceste 37, Banská Bystrica vo vlastných priestoroch.


Ponúkame služby v základných oblastiach.
Dodávka stavebných prác

Prenájom nehnuteľností

Prevádzka rekreačného zariadenia „Penzión Čachovo“ - Selce


Naše hodnoty - kto sme.
Sme stavebno - obchodná firma orientovaná na budúcnosť. Chceme aktívne spoluvytvárať budúcnosť a byť jednoznačne rýchlejší a lepší ako naša konkurencia. Naša dokonalosť v službách vychádza z dlhodobých skúseností.



Naši pracovníci sú základom úspechu spoločnosti.
Disponujeme potrebnou kapacitou manažérskych a stavebných profesií v odbore - murár, tesár, obkladač, izolatér, elektro, maliar, stolár na živnostenskej báze.

K uvedeným profesiám vlastníme malú mechanizáciu (vŕtačky, brúsky, rezačky...), ako aj prepravné prostriedky a pracovné stroje (terex, man, JCB, Neuson,...).

Pri zabezpečovaní kompletnej dodávky stavby vstupuje naša firma do zmluvných vzťahov s renomovanými dodávateľmi špecializovaných prác a dodávok (VZT, chemické izolácie, EZP, ASP počítačové siete).

 
© 2017 TEAM s.r.o.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky